Quý Tác Giả Đạt Giải Văn Hoá Nghệ Thuật Đất Mới Qua Các Năm

Tác giả: Thái Quốc Thế Nguyên
Bút danh: A Lý Phượng Tuyền
Tác phẩm dự thi: Chuyện Nhà Ông Mười
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Liên
Tác phẩm dự thi: Lời Nguyện Cầu Cho Biển
Tác giả: Lê Quang Trạng
Bút danh: Lê Quang Trạng
Tác phẩm dự thi: Chúa Luôn Ở Bên Mọi Người
Tác giả: Cao Danh Viện
Bút danh: Lê Tín Hữu

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll