Quý Tác Giả Đạt Giải Văn Hoá Nghệ Thuật Đất Mới Qua Các Năm

Tác giả: Nguyễn Bá Hòa
Bút danh: Bá Hòa
Tác giả: Têrêsa Nguyễn Thị Như Hà
Bút danh: Như Hà
Tác giả: Lê Thanh Xuân
Tác phẩm dự thi: Trường Ca Gieo Hạt Tin Yêu
Tác giả: Đặng Kim Thoa
Bút danh: Đặng Kim Thoa
Tác phẩm dự thi: Thiên Chúa Cha Của Tôi
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Bút danh: Nguyễn Văn Học
Tác phẩm dự thi: Ngã Lên Cỏ Thơm
Tác giả: Phạm Thị Khiết Tâm
Bút danh: Mai Thiên Ân
Tác phẩm dự thi: Người Mẹ Một Chân
Tác giả: Trần Thế Huy
Bút danh: Thành Tuy Hạ
Tác giả: Phạm Thị Lành
Bút danh: Cát Vi
Tác phẩm dự thi: Lối Về
Tác giả: Trần Đức Xuân
Bút danh: Hoa Đồng Nội
Tác giả: Nguyễn Thị Chung
Bút danh: Hạt cát sa mạc
Tác phẩm dự thi: Thử Chết Một Lần
Tác giả: Đoàn Văn Sửu
Bút danh: 7 THỨ
Tác phẩm dự thi: Tâm Tình Dâng Mẹ
Tác giả: Đỗ Xuân Tú
Bút danh: An Mai Đỗ
Tác giả: Lý Thị Vy
Bút danh: Sr. Tường Vy, OP.
Tác phẩm dự thi: Chúa Giàu Lòng Thương Xót
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy
Bút danh: Thụy Ca
Tác phẩm dự thi: Tình Chúa Thương Con
Tác giả: Thái Quốc Thế Nguyên
Bút danh: A Lý Phượng Tuyền
Tác phẩm dự thi: Chuyện Nhà Ông Mười

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll