Đức Thánh Cha khai mạc Đại hội thứ 70 của các Giám Mục Italia

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll