Phim 9 phút tuyệt vời về bức tranh ‘Bữa Tiệc Ly’ của Leonardo da Vinci

Dự Thi 2020

Nguyện Tâm Thơ

Scroll