Pieta – Tượng Đức Mẹ Sầu Bi: Kiệt tác bất hủ của nhân loại

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll