Xưng thú tội lỗi để được ơn tha thứ và cử hành các mầu nhiệm thánh

Dự Thi 2020

Nguyện Tâm Thơ

Scroll