Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Tấn Phong Giám Mục Đức Cha Giuse

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll