Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói chuyện qua điện thoại, thảo luận về Israel và Gaza

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll