Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll