Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá

Dự Thi 2018

Nguyện Tâm Thơ

Scroll