Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll