Tác phẩm

Người Mẹ Một Chân

Ngã Lên Cỏ Thơm

Thử Chết Một Lần

Người Hành Khất Trước Cổng Tu Viện

Thiên Chúa Cha Của Tôi

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll