Quý Tác Giả Đạt Giải Văn Hoá Nghệ Thuật Đất Mới Qua Các Năm

Tác giả: Nguyễn Văn Sướng
Bút danh: Giuse Nguyễn Văn Sướng
Tác phẩm dự thi: Tình Cây Thập Tự
Tác giả: Nguyễn Hữu Huân
Bút danh: Giuse Huân
Tác phẩm dự thi: Ơn Gọi Thánh Hiến
Tác giả: Nguyễn Đỗ Thái An
Bút danh: Hạt Bụi
Tác giả: Nguyễn Thị Lam
Bút danh: Song Lam
Tác phẩm dự thi: Diễm Ca Lòng Thương Xót
Tác giả: Dương Kim Quới
Bút danh: Petrus Dương Kim Quới (thơ)TƯ Ô RÔ (truyện ngắn),LA SƠN ĐỆ (ca khúc)
Tác giả: Võ Diệu Thanh
Bút danh: Võ Diệu Thanh
Tác phẩm dự thi: Đàn Bà Đẹp
Tác giả: Trương Thanh Liêm
Bút danh: Tô Phục Hưng
Tác giả: Nguyễn Đức Tín
Bút danh: Đức Tín
Tác phẩm dự thi: Tình Đời
Tác giả: Trần Thị Hằng Nga
Bút danh: Thiên Thần Buồn
Tác phẩm dự thi: Một Khoảng Trời Chung
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyên
Bút danh: Ngọc Tuyên
Tác giả: Nguyễn Như Quỳnh
Bút danh: Dấu Chân
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Bút danh: Nguyên Nhung
Tác giả: Chung Thanh Huy
Bút danh: Huy Chung
Tác giả: Huỳnh Ngọc Nhân
Bút danh: Nhật Thanh
Tác phẩm dự thi: Cha Tôi
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Liên
Tác phẩm dự thi: Lời Nguyện Cầu Cho Biển

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll