Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá

Dự Thi 2020

Nguyện Tâm Thơ

Scroll