Bạn có biết R.I.P. là một lời cầu nguyện bằng tiếng La-tinh cho các linh hồn?

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll