Đức Cha Phụ Tá Gioan Đỗ văn Ngân được Đức Giáo Hoàng Phanxicô Bổ Nhiệm làm Giám mục Chính Tòa Giáo Phận Xuân Lộc

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll