Thẻ: GIOAKIM DANG DUC TUAN

Văn học Công giáo “THUẬT TÍCH VIỆC ĐẠO NƯỚC NAM” | Lm. Gioakim Đặng Đức Tuấn (1806-1874)

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll