Thẻ: Đại Hội

Trọng tâm của Thượng Hội đồng: các vấn đề về phụ nữ, người nghèo, người di dân, Ucraina

Tổng trưởng Bộ Truyền thông giải thích phương pháp làm việc của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục

Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll