Thẻ: BAN TIN

Đức Thánh Cha nhắn nhủ đừng than về thiếu ơn gọi

Ngày Họp Mặt Nhạc Sĩ Công Giáo Giáo Phận Xuân Lộc

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đầu tiên tại Chile

Nữ tu Ấn Độ Rani Maria được tuyên phong chân phước

Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41

  • 1
  • 2

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll