Phim 9 phút tuyệt vời về bức tranh ‘Bữa Tiệc Ly’ của Leonardo da Vinci

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll