BÀI CA NÚI CÚI – TẶNG ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH NHÂN DỊP 16 NĂM GIÁM MỤC – PHÊRÔ DƯƠNG KIM QUỚI

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll