BÀI VÈ NÚI CÚI | Tác giả Phêrô Dương Kim Quới – tặng Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh dịp 16 năm Giám Mục

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll