BÀI VÈ NÚI CÚI | Tác giả Phêrô Dương Kim Quới – tặng Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh dịp 16 năm Giám Mục

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll