Phụng Vụ

Lời Chúa và Suy niệm – Chúa Nhật 30 Thường niên năm A

Cử hành Thánh Thể: Bài 3 – Cuộc rước nhập lễ

Chúa nhật 29 Thường niên năm A: Khánh nhật Truyền giáo

Bài giảng Chúa nhật 27 Thường niên năm A| ĐTC Phanxicô

CÁCH LẦN HẠT MÂN CÔI

Ngày 2/10: Các Thiên thần hộ thủ

Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2023

Ngày 7/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll