Pieta – Tượng Đức Mẹ Sầu Bi: Kiệt tác bất hủ của nhân loại

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll