Bạn có biết R.I.P. là một lời cầu nguyện bằng tiếng La-tinh cho các linh hồn?

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll