Thánh Lễ truyền Chức Linh Mục tại tòa Giám Mục giáo phận Xuân Lộc

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll