Thánh Lễ Tạ Ơn 15 năm Giám Mục của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll