Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói chuyện qua điện thoại, thảo luận về Israel và Gaza

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll