Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, đã qua đời tại Vatican

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll