Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, đã qua đời tại Vatican

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll