Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc

Dự Thi 2018

Nguyện Tâm Thơ

Scroll